Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

 

ANA SAYFA       |       HAKKIMIZDA        |       KADROMUZ        |       ANKARA SMMM ODASI       |       TÜRMOB       |       DENEMELERİM        |       İLETİŞİM

  Muhtasar ve Prim Hizmet Belgesi Uygulaması (15.07.2017)      687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği (15.07.2017)      İhracat E-Faturası Düzenleme Zorunluluğu (13.07.2017)      Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (11.07.2017)      5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 45 (11.07.2017)      Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik hk.; (10.07.2017)      İhracat E-Fatura Uygulamasında GİB / GTB Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kağıt Ortamda Fatura Üzerine İşlem Yapılabilme Usul ve Esasları Hakkında Bilgilendirme (07.07.2017)      4447 Geçici 17 Madde İşveren Desteği (07.07.2017)      İhracat E-Faturalar Uygulamasında Bazı Mükelleflerimizin 1150 Hatası Aldığı Görülmektedir (07.07.2017)      Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-6) (07.07.2017)      2017 Kıdem Tazminatı Tavanı 2. Dönem (04.07.2017)      Gelir Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Başladı (04.07.2017)      SGK Duyurusu 6736 Sayılı Kanun Hk (04.07.2017)      VUK 481 Hakkında TÜRMOB Sirküleri (03.07.2017)      Damga, Harçlar, Emlak, Belediye Gelirleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı (03.07.2017)      GİB'den Duyuru (01.07.2017)      Muhtasar Beyanname Değişikliği hk (01.07.2017)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481) (01.07.2017)      Mücbir Sebep Halinin İlan Edildiği Yerlerde Defterlerin Kapanış Onay Süreleri, Mücbir Sebebin Sona Erdiği Tarihi Takip Eden Ayın Sonundan İkinci Ayın Sonuna Uzatılmıştır (30.06.2017)      Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (30.06.2017)     

PRATİK BİLGİLER


HAVA DURUMU

GÜNCEL MEVZUAT


Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 61) (16.01.2019)

15.01.2019 Tarihli Resmi Gazete Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tebliğleri (15.01.2019)

Özel Sirküler: 2019 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar (15.01.2019)

Defter Beyan Sistemi:Gider Kayıt Alt Türü” Mekanizması” Kullanıma Açılmıştır (15.01.2019)

TÜRMOB: Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı (15.01.2019)

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) (15.01.2019)

ISMMMO: A.Ş. Karar Defterinin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler 31.01.2019 Tarihine Kadar Yapılması Gerekir (14.01.2019)

Defter Beyan Sisteminde 2019 Defter Seçimi (14.01.2019)

"Vergi Usul Kanununa Göre Posta Yoluyla Tebligatta Yeni Dönem" Broşürü Yayınlandı. (14.01.2019)

TÜRMOB: 7143 Sayılı Kanun’un Geçici İkinci Maddesi Kapsamında SGK Borç Yapılandırmasının Usul ve Esasları Açıklandı (14.01.2019)

TÜRMOB: Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.030 TL’ye Çıkarıldı (14.01.2019)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:23) (12.01.2019)

SGK Genelgesi 2019/1 – 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak İşlemler (12.01.2019)

Özel Sirküler: Poşet Ücreti Konusunda Yeni Usul ve Esaslar Belirlendi (11.01.2019)

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (11.01.2019)

Defter Beyan Sisteminin Karşılama Ekranındaki Hata Çözümlenmiştir (10.01.2019)

İSMMMO: Elektronik Tebligata İlişkin PTT Duyurusu (10.01.2019)

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1) (10.01.2019)

2019 Yılı S.M.M.M. Asgari Ücret Tarifesi (09.01.2019)

3568 Sayılı Kanun Kapsamında Yetki Almış Meslek Mensupları İçin Önemli Duyuru (09.01.2019)

Özel Sirküler: 3568 Sayılı Kanun Kapsamında İmzalanan Hizmet Sözleşmelerinde Damga Vergisi Uygulaması (09.01.2019)

ASMMMO: Defter-Beyan Sistemi Müracaat Süre Uzatım Talebi Hk. (09.01.2019)

Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin İnternet Ortamından Gönderilmesi (09.01.2019)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müfredat Kartlarının Düzeltilmesi (09.01.2019)

2019 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge (08.01.2019)

Defter Beyan Sisteminde Hata Mesajı Alıyorsanız! (07.01.2019)

TÜRMOB: Defter Beyan Sistemi Kılavuzları (07.01.2019)

TÜRMOB: Ondan Fazla Çalışanı Olan ve Çok Tehlikeli Sınıfta Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Prim Teşviki (07.01.2019)

TÜRMOB: 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları (07.01.2019)

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 554) (05.01.2019)

Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) (05.01.2019)

İSMMMO: Yazar Kasalardan (ÖKC) Düzenlenen Günlük (Z) Raporlarını Gönderilmesine İlşikin Açıklama (04.01.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.01.2019)

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.01.2019)

E-Beyanname: Geçici Vergi Beyannamesinde ve Damga Vergisinde Değişiklik (02.01.2019)

Defter Beyan Sistemine İlk Girişte Dikkat Edilmesi Gerekenler (02.01.2019)

ISMMMO: Bazı Mal Teslimlerinde; KDV, ÖTV ve Tapu Harcında Yapılan İndirimlerin Süresi 31/03/2019 Tarihi’ne Kadar Uzatılmıştır (02.01.2019)

İSMMMO: 2019/Şubat Ayında Verilecek Olan, 2019/Ocak KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapılacak (02.01.2019)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504) (31.12.2018)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 305) (31.12.2018)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83) (31.12.2018)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) (31.12.2018)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74) (31.12.2018)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) (31.12.2018)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 51) (31.12.2018)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51) (31.12.2018)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50) (31.12.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22) (31.12.2018)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17) (31.12.2018)

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) (31.12.2018)

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) Değerli Kağıtlar (31.12.2018)

Defter-Beyan Sisteminde Bakım Çalışması (31.12.2018)

Ocak/2019 Vergilendirme Döneminden İtibaren 1 No.lu KDV Beyannamesinin İndirilecek KDV Satırına Alt Hesaplar Açılması Hakkında (28.12.2018)

ASMMMO: 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusunda Bulunduğu Halde Ödenmesi Gereken Tutarları Süresinde Ödemeyen Borçlulara, Kanun Hükümlerinden Yeniden Yararlanma İmkanı (28.12.2018)

İSMMMO: 2019/Şubat Ayında Verilecek Olan, 2019/Ocak KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapılacak (28.12.2018)

TÜRMOB: 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu’na Göre, SGK Yapılandırmaları Bozulanlara Yeni Hak Tanındı (28.12.2018)

ISMMMO: 7143 S.K. Göre Yapılandırması Bozulanlar 2019 Yılı Şubat Ayı Sonuna Kadar Gecikme Zammı İle Birlikte Ödemeleri Şartıyla Yapılandırma Hakları Devam Edecek (28.12.2018)

–– Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) (28.12.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 22 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Güncellenmiştir. (28.12.2018)

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) (28.12.2018)

7143 Sayılı Kanun’un 16’ncı Maddesi Kapsamında Yapılan İmar Barışına İstinaden Ödenen Kayıt Bedelinin, Taşınmazın Maliyetine Eklenip Eklenemeyeceği Ya Da Gider Yazılıp Yazılmayacağı (28.12.2018)

1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan "102 ? Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" Satırına İlişkin Önemli Duyuru (27.12.2018)

2019 Yılına Ait Genel Yatırım Ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ (27.12.2018)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (2019) (27.12.2018)

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.12.2018)

TÜRMOB: 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler (27.12.2018)

Defter-Beyan Sisteminde Bakım Çalışması Yapılacaktır (26.12.2018)

TÜRMOB: İlave Altı Puanlık Teşvik 31.12.2019 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı (26.12.2018)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 503) (26.12.2018)

TÜRMOB: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ile İlgili GİB Duyuruları (26.12.2018)

ASMMMO: 2019 Yılı Defter Tutma Hadleri - Sınıf Değiştirme (25.12.2018)

ASMMMO: HATIRLATMALAR – Defter Tutma Mükellefiyeti ve Tasdik Zamanları (25.12.2018)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. (25.12.2018)

Bağımsız Denetimler İle İhtiyari Bağımsız Denetimlere Ait Sözleşme ve Raporların Verilme Süreleri Uzatıldı (25.12.2018)

Defter Beyan Sistemi: 2018 Yılında Basit Usule Tabi Mükellef... (24.12.2018)

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ (24.12.2018)

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliği (24.12.2018)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 20/12/2018 Tarihli ve 95314690-050.01.04-[01/270] Sayılı Kararı (22.12.2018)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 07/12/2018 Tarihli ve 95314690-050.01.04-[01/249] Sayılı Kararı (22.12.2018)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 07/12/2018 Tarihli ve 95314690-050.01.04-[01/247] Sayılı Kararı (22.12.2018)

21 Aralık 2017 Tarihli Defter Beyan Sistemi Duyuruları (21.12.2018)

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife Ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Ve Talimat (21.12.2018)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.12.2018)

TÜRMOB: Vakıf Üniversiteleri ve Okul Aile Birliklerinin Yararlanacağı Teşvikler Nelerdir? (20.12.2018)

TÜRMOB: İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere veya Hizmetin Verilmesine Aracılık Edenlere Yapılan Ödemeler Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılması Zorunluluğu Getirildi (20.12.2018)

TÜRMOB: Gazete, Dergi, Kitap ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışlarında KDV Oranı Değişikliği (19.12.2018)

TÜRMOB: Elektronik Tebligat Uygulaması 1 Ocak 2019’da Başlıyor (19.12.2018)

ÖTV-1 (I Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi) Beyannamesi Değişikliği (19.12.2018)

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci Maddesinin Yedinci Fıkrası Hükümleri Kapsamında Bazı Hizmetlerin Vergi Kesintisi Kapsamına Alınması ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranları Hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayı (19.12.2018)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 475) (19.12.2018)

TÜRMOB: 2018/190 Sayılı Sirkülerimize İlişkin Ek Açıklama (18.12.2018)

TÜRMOB: Taslak olarak yayında olan Tebliğler ile, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMMM, E-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına ilişkin karşılaştırmalı tablo (17.12.2018)

Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin Başvuru Süresi 1 Ocak 2019 Tarihinde Başlıyor (17.12.2018)

Defter Beyan:"Toplu Yetkilendirme" Özelliği Kullanıma Açılmıştır. (15.12.2018)

Sermayenin Tamamlanması Amacıyla Şirkete Yapılan Ödemenin TMS Kapsamında Finansal Tablolarda Sunumuna İlişkin Açıklama (13.12.2018)

TÜRMOB Özel Sirküler: Vergi Usul ve Türk Ticaret Kanunlarına Göre 2019 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları (13.12.2018)

TÜRMOB Özel Sirküler: 2019 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri (12.12.2018)

İSMMMO: Tüzel Kişilere Resmi Tebligatlar Elektronik Ortamda Yapılacaktır. Tüzel Kişiler 31.01.2019 Tarihine Kadar PTT’ye Müracaat Ederek Sisteme Kayıt Olacaktır. (12.12.2018)

ASMMMO: 2019 Yılı Defter Tutma Hadleri - Sınıf Değiştirme (11.12.2018)

HATIRLATMALAR - 01.01.2019 Tarihi İtibariyle e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Uygulamalarına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler (10.12.2018)